Har Klassisk Dynamics C5 en skriveblokering?

Den Danske Ordbog: “Skriveblokering – tilstand hvor en person er eller føler sig ude af stand til at formulere sig på skrift, især i forbindelse med udarbejdelsen af en større skriftlig opgave, fx en artikel eller et speciale“.

 

Hvis man har for vane at maksimere sine vinduer i Klassisk Dynamics C5, så kan man ind imellem løbe i at de når de genåbnes er helt blanke… Dvs. uden linjer/felter og indhold.

Det sker især på 2012 kerner – og især på de lidt ældre af dem… Det er forbedret så det ikke optræder så ofte i de sprit-nye kerner, men fejlen er desværre ikke helt væk. Fejlen optræder i øvrigt (så vidt vides) kun på list-billeder (altså typisk Oversigtsfanen på Finans, Debitor, Kreditor, Lager, Ordre, Indkøb osv.)

Efter lidt skriverier om problemet på Klassisk Dynamics C5 forum her!, var Henrik Hansen fra Microsoft så flik lige at fortælle hvordan det er løst i nyeste Klassisk Dynamics C5 applikation. Den udnytter ganske simpelt at kernen sender en Event Resize til applikationen – og at langt de fleste af list-billederne styres af FORMS_OVERVIEW.MAC-makrobiblioteket.

Fixet er derfor utroligt simpelt – tilføj 3 linjer i FORMS_OVERVIEW.MAC, mere specifikt i makroen Frm_OVERVIEW_Event (det er de fremhævede røde linjer der er tilføjet):

#LocalMacro.Frm_OVERVIEW_Event
    //Redirect filter event to Overview block
    IF &Event == #EventQTFilter AND &CurBlk == FileStr(#Frm_DETAILS_BlockName) THEN
        #IF.FRM_OVERVIEW_Mode
            IF NOT #FRM_OVERVIEW_Mode THEN
                #FRM_OVERVIEW_Mode_NotAvailable
                RETURN 0
            ENDIF
        #ENDIF
        SET &Frm_OVERVIEW_GOBLK_DETAILS = 1
        #Frm_GOBLK(#Frm_OVERVIEW_BlockName)
    ENDIF
    IF &Event == #EventResize THEN
        #Frm_REPAINT
    ENDIF
#EndMacro

Har man andre forms med samme problem, men som ikke bruger FORMS_OVERVIEW.MAC/Frm_OVERVIEW_Event, ja så kan man blot indsætte de 3 linjer i Event-triggeren på form’en:

    IF &Event == #EventResize THEN
        #Frm_REPAINT
    ENDIF

Skriv et svar