Brugeropsatte vinduer

En af de stærke funktioner C5 brugere ofte overser er mulighed for at tilpasse skærmbilleder selv.

Moderne C5’ere gemmer (ved lukning af vinduet) selv størrelsen på dine vinduer (fx. debitorkartoteket), så det kan de fleste finde ud af – for det virker jo umiddelbart. Men hvad hvis man ønsker at flytte felter mellem fanerne/siderne eller at justere felt-rækkefølgen, beskytte et felt mod ændring eller justere et felts bredde?

Funktionen findes i menuen Kommando/Opsætning (typisk tastaturgenvenen CTRL+ALT+F6) – hvilket skifter vinduets udseende til noget i stil med:Bemærk at første felt er valgt og at du umiddelbart med musen kan flytte det (træk feltet ved at holde venstre knap nede og slip knappen når du står oven på det felt du vil indsætte feltet foran) eller lave det længere (træk i prikken ved siden af feltet).

Felterne kan i øvrigt også flyttes med piletasterne (med mindre de er autoplaceret, så kan de flyttes med CTRL-pil-op/ned). Felternes bredde kan justeres med CTRL-pil-venstre/højre).

Ønsker du at skifte til et andet felt, klikker du blot på feltet med musen (venstre knap) eller skifter mellem felterne med tabulator/SHIFT-tabulator.

Ønsker du at tilføje et felt kan det ske med F2.

Ønsker du at ændre hvorvidt et felt må udfyldes, kan de ske med et tryk på ENTER, hvorved feltets opsætningsbillede åbnes… Her kan du også vælge helt at skjule felter.

NB: Selv om det er muligt at slette felter (ALT-F9), fraråder vi det. Det skyldes at skærmbilledets bagvedliggende programkode ofte forudsætter at felter (især virtuelle) faktisk findes – og derfor kan give runtime-fejl (ses som en fejltekst på en rød linje i statuslinjen nederst i C5 vinduet). Du kan i stedet vælge at skjule feltet i feltets opsætningsbillede – eller flytte det ned til sidst i vinduet eller lign…

Du forlader opsætningsfunktionen igen med F3, men bemærk at selve ændringerne først gemmes i de øjeblik du lukker vinduet – og du svarer bekræftende når C5 spørger dig om du vil gemme dine brugerrettelser til vinduet.

Får du rodet dit vindue til så det ikke længere fungerer – eller du ikke længere kan finde ud af at bruge det/rette det, så har C5 heldigvis en nulstillingsfunktion. Den finder du i menuen under Kommando/Slet brugerrettelser (typisk har den genvejen CTRL-F9).

Bemærk: Opsætningen gemmes pr. bruger (Supervisor har dog mulighed for at skubbe rettelser ud til alle andre brugere eller nulstille alle andre brugeres opsætning v.hj.a. ovenstående funktion til Slet brugerrettelser). Så hvis dine kolleger skal have samme opsætning som dig, skal det typisk laves for hver enkelt af dem (eller af Supervisor som så kan skubbe ændringerne ud til alle brugere).

God fornøjelse.

 

Skriv et svar