The Day After Tomorrow (Q&A om Dynamics C5 2014 og nyere)

Microsoft har annonceret at “den nye Dynamics C5 version 2014 og efterfølgende C5 versioner, bliver bygget på kerneteknologien fra Dynamics NAV 2013 R2”. Og det lyder jo ikke som noget der får den helt store betydning for dig som C5 bruger – eller gør det?

Vi ved mange ting om skiftet – men ikke alt. Så i det følgende er en skøn sammenblanding af facts, konklusioner, rygter og rene gætterier. Så regn ikke for meget med det, men brug det som inspiration til at vurdere hvilke konsekvenser skiftet får for dig som C5 bruger. Du bør HELT sikkert tage fat på din C5 leverandør og høre nærmere om konsekvenserne for dig.

 • Stopper supporten på Dynamics C5 i tidligere versioner nu?
  Dynamics C5 som vi kender den, vil blive supporteret af Microsoft frem til 8/1-2019 (dvs. i praksis indtil udgangen af 2018).
  Dynamics C5 version 2012 har tilsyneladende fået forlænget sin support til denne dato da Microsoft egentligt kun er forpligtet til at videreføre support i 5 år fra release-datoen, som var 1. december 2011.
 • Kan jeg så ikke bruge min C5 fra før version 2014 længere?
  Husk at C5 2012 eller tidligere ikke automatisk holder op med at virke – Microsoft stopper blot supporten – dvs. du kan ikke få hjælp af dem. Omvendt vil der være masse af firmaer, der fortsat vil kunne supportere de gamle C5’ere (herunder www.systemconnect.dk) – i hvert fald så længe der er kunder, der vil betale for det…
 • Kan vi skifte vores 5 brugers C5 til C5 2014 og nyere?
  Den nye Dynamics C5 2014 og nyere er kun til 1-3 brugere. Der vil ikke kunne købes mere end max to ekstra brugere til den (ud over den ene den er født med). Vil man mere, skal man skifte til NAV. Der kan dog tilkøbes 7 limited brugere til C5 2015 og 2016, men de har så begrænset funktionalitet at deres brug er begrænset.
 • Vi har nogle små tilpasninger til debitorbilledet, kan vi bruge dem i C5 2014 og nyere?
  Det er ikke muligt at programmere tilpasninger i Dynamics C5 2014 og 2015. Men fra og med Dynamics C5 2016 kan man lave mindre tilpasninger. Man kan i alle versioner rette rapporter/udskrifter. Dog er også ulighed for evt. at tilgå C5 via webservices og dermed lave løsninger med 3. parts programmer
 • Vi har jo tilpasset vores kundeudskrifter (faktura, kontoudtog etc.), kan vi ikke få dem med over i C5 2014 og nyere eller NAV 2013 R2 og nyere?
  Udskrifters datagrundlag laves i C5 2014 og nyere, samt NAV 2013 R2 og nyere i sproget C/AL, hvorimod selve designet sker i Visual Studio. Det er en relativ tung proces i forhold til C5 2012 og tidligere – til gengæld er der mange nye designmuligheder. Så det er muligt at lave noget der ligner, men de skal laves forfra og det tager længere tid end i den gamle C5.
  Fra og med Dynamics NAV og C5 version 2015 kan man også lave kundeudskrifter i Word. Det har nogle begrænsninger men fordelene er at det er hurtigere (og dermed billigere) og at man som bruger selv kan rette dem hvis man har den nødvendige know-how.
 • Skal jeg så til at købe uendelig antal debitorer og mere database til C5 2014 og nyere?
  Der er ingen begrænsninger på debitorer/kreditorer/varer/finanskonti/regnskaber i C5 2014 og nyere. Og der er ingen databasebegrænsninger! Der er en transaktionsbegrænsning i C5 2014 og nyere (men ikke i NAV 2013 R2 og nyere), men med mulighed for at købe en udvidelsespakke, der giver uendelige transaktioner i C5 2014 og nyere
 • Ligner den ny C5 2014 og nyere min gamle C5?
  Den nye Dynamics C5 applikation bliver baseret på NAVs applikation, dog justeret på få udvalgte punkter, så den bliver en lille smule lettere tilgængelig for Dynamics C5 brugere. Den ligner ikke den gamle C5 applikation overhovedet! – og den kommer aldrig til det
 • Kan jeg finde ud af den nye C5 2014 og nyere?
  Brugergrænsefladen i den nye Dynamics C5 bliver NAVs rollebaserede brugergrænseflade. Det giver masser af fordele, men en stor klar ulempe er jo at C5-brugere ikke kender den. Til gengæld er den super intuitiv (dvs. man lærer hurtigt at finde rundt i den – og den er super logisk opbygget), så man kan hurtigt blive omskolet!
  Vi anbefaler SystemConnects Færdselsregelkursus som gennemgår betjeningen, brugeropsætningen og filtreringen mv. i den nye C5 og NAV.
 • Jamen er den nye C5 2014 og nyere ikke “bare” en NAV?
  Den nye Dynamics C5 vil af nogle blive betragtet som en NAV light. Mange vil påstå at C5 som vi kender det forsvinder og kun videreføres som et markedsføringsnavn for et produkt, der i virkeligheden er en meget neddroslet version af NAV
 • Hvad koster den nye C5 2014 og nyere så?
  Den nye C5 vil udelukkende kunne lejes – hvad enten du kører den på din egen server eller hosted. NAV kan ligeledes lejes – men kan dog også stadig købes. Priserne på den nye C5 kan findes hos fx www.systemconnect.dk
 • Jeg har abonnement, hvad så med min tilbagekøbsfordel?
  Bemærk: teksten er opdateret 22/7-2014 omkring Projekt ombytning til Extended Pack. Og igen 1/4-2016 omkring udviklingsobjekter.
  Du har mulighed for at lave en en-til-en ombytning (ekskl. løn) til en Dynamics NAV-licens hvis du har købt din C5 før 5. oktober 2013. Alternativt kan du få dine C5 licenspenge og bruge dem til at købe en NAV licens.
  Der er dog ingen fordel ved abonnement hvis du blot ønsker at leje en C5 2014 eller nyere.
  En-til-en ombytningen mellem C5 og NAV fungerer sådan her:
  – Standard C5, 1-3 brugere, uden Projektmodul byttes til NAV Starter Pack, der har 3 brugere
  – Standard C5, 1-3 brugere, med Projektmodul byttes indtil d. 30/9-2014 til NAV Starter Pack + Extended Pack, der har 3 brugere
  – Standard C5, 1-3 brugere, med Projektmodul byttes fra og med d. 1/10-2014 til NAV Starter Pack + Jobs Suite, der har 3 brugere
  – Har du flere C5-brugere? Så byttes de lige over til ekstra NAV “Full Users” så du har det samme antal brugere som på C5
  – Der følger nogle udviklingsobjekter med hvis du har Basisudvikling og/eller VAR-afvikler til din Klassiske Dynamics C5. Det kan spare mange penge på sigt hvis du skal have lavet tilpasninger. Kontakt din forhandler for at høre nærmere.
  Bemærk: Jobs Suite svarer funktionsmæssigt bedre til C5s Projektmodul, men er også en del af Extended Pack. I Extended Pack er dog også en lang række andre ting – bl.a. fuld lagerstyring (Warehouse Management) og produktionsstyring. Disse ting får man ikke længere “gratis” efter 1/10-2014, men de kan naturligvis tilkøbes til normal NAV pris.
 • Jeg har hørt der ikke er bankintegration i NAV, kommer der det i C5 2014 og nyere/NAV 2013 R2 og nyere?
  Der er bankintegration i C5 2014 og NAV 2013 R2 – det er der godt nok ikke i NAV 2013 og tidligere – men det kom altså netop med NAV version 2013 R2 som C5 2014 baseres på. I C5 2015 og NAV 2015 er det væsentligt forbedret med integration til AMC Banking (og dermed support til stort set alle større europæiske banker – en support der hele tiden udbygges med flere banker)
 • Kan min gamle PC og server “trække” den nye Dynamics C5 2014 og nyere?
  Nej, din server kan formentligt/sandsynligvis ikke med mindre den er ret ny. Dynamics C5 2014 og nyere kræver en 64 bit SQL-server og en 64 bit “C5″/NAV-server (men kan jo hostes ude i skyen – fx hos www.systemconnect.dk). Klienterne kan dog sagtens køre 32 bit. C5 2014 og nyere, samt NAV kan i øvrigt køres via forskellige webbrowsere. Og fra og med C5 2015 og NAV 2015 kan den også køres på tablets, og fra og med version 2016 også på mobiltelefoner. Prøv det evt. gratis hos www.systemconnect.dk
 • Kan jeg i det hele taget bruge den nye Dynamics C5 2014 og nyere?
  Har du brug for at kunne lave store tilpasninger i din C5 (ud over rapporterne) eller benytter du ordremodulet med del-levering eller følgeseddelslevering – eller bruger du projektmodulet. Ja faktisk hvis du bruger ret meget mere end en C5 Light i den nuværende version (og selv da skal du tale med en NAV partner om nøjagtigt hvad du bruger af C5 Light), så vil du formentligt ikke kunne bruge C5 2014 og nyere, men vil være nødt til at blive på C5 2012 eller skifte til NAV
 • Kan mine tilpasninger i den gamle C5 flyttes til den nye?
  Evt. tilpasninger, som du vil have med fra en gammel C5 og over i en ny C5 2014 og nyere – og husk lige at der formentligt kun bliver tale om standard rapporter/udskrifter som faktura, kontoudtog osv., vil skulle laves helt forfra fra bunden af. Og det vil være mere kompliceret og dermed koste mere end at lave dem i C5 version før 2014. Tilpasninger fra C5 2012 og tidligere kan heller ikke flyttes til NAV 2013 R2 og nyere, men kan selvfølgelig laves tilsvarende i C5 (fra C5 2016) og NAV i det omfang de stadig er nødvendige. NAV 2013 R2 og nyere er jo et andet system som på nogle måder kan mere og på (heldigvis få) andre måder kan mindre end C5 2012 og tidligere.
 • Kan man blive ved med at KØBE den gamle C5?
  Du kan kun købe C5 2012 licenser frem til 5/1-2017 (bemærk at datoen er ændret pr. 15/1-2015 hvor Microsoft har meldt ud at perioden forlænges. Tidligere var det 31/3-2015), derefter kan du købe moduler og andre udvidelser til eksisterende C5 licenser hvis der er aktivt opdateringsabonnement på dem – det er helt som tidligere.
  Databaseudvidelser kan dog købes uden aktivt opdateringsabonnement (også helt som tidligere).
  Man vil også kunne genindtræde i abonnementet på samme vilkår som hidtil – dog vil det formentligt blive stoppet af Microsoft på et tidspunkt – men ingen ved endnu hvornår (muligvis inden 8/1-2019 hvor supporten på C5 2012 udløber).
  Det må også formodes at salget af moduler/udvidelser til C5 stoppes engang – men formentligt først nogen tid efter januar 2019 når behovet alligevel er forsvundet mere eller mindre…
 • Kan man blive ved med at LEJE den gamle C5?
  Nej! Den gamle C5 (C5 til og med version 2012) blev lejet på en såkaldt SPLA-aftale. Den gamle C5 udgår af SPLA-prislisten d. 31/1-2019 (var tidligere 31/12-2018), hvorfor du senest den dato skal skifte til en købt gammel C5 licens – eller skifte til C5 2014 eller nyere – eller skifte til NAV 2013 R2 eller nyere. Bemærk at hvis du ønsker at købe en “ny” C5 licens af den gamle type (C5 til og med version 2012), så SKAL du gøre det inden 5/1-2017 (se evt. ovenfor).

 

Nu kan det jo lyde som om vi IKKE hilser Microsofts initiativ og den nye Dynamics C5 2014 velkommen.
Det gør vi! – sagen er nemlig den at den nuværende Dynamic C5 kerne er baseret på meget gammel teknologi og i sagens natur, og på trods af særdeles kreative og dygtige udviklere i Vedbæk, ganske simpelt er ved at være blevet noget “gammelt skrammel” set fra det tekniske synspunkt. Udviklingen er løbet fra C5 i den nuværende form, så teknologi-hoppet ifm. Dynamics C5 2014 og nyere er nødvendigt hvis C5 skal overleve i årene fremover – også selvom det reelt kun bliver som et markedsføringsnavn…


15/1-2015 Grundet ændret dato for sidste købsmulighed på den gamle C5 (versioner til og med 2012), er blogindlægget opdateret. Det er endvidere præciseret at mange af C5 2014’s begrænsninger også gælder for C5 2015 og formentligt også fremtidige versioner. Information om ophør af lejet C5 2012 og tidligere er medtaget.

1/4-2016 Mulighed for tilpasning af objekter (ud over rapporter) er tilføjet i Dynamics C5 version 2016. Endvidere er der åbnet for at kundedokumenter (tilbud, faktura osv.) kan defineres i Word fra C5/NAV version 2015 og nyere (hvilket gør dem billigere da tidsforbruget er lavere. Der er dog nogle begrænsninger i funktionaliteten).
Endelig er der i 2016 åbnet for at man i byt-til-nyt-ordningen (byt din Klassisk Dynamics C5 til en ny moderne Dynamics NAV) får nogle (ellers forholdsvis dyre) tabel-objekter med hvis man har Basis udvikling og/eller VAR-afvikler. Har man brug for at lave mange tabeltilpasninger er der forholdsvis mange penge at spare ved det.

1/11-2016 Dynamics C5 2014/2015/2016 udgår som produkt og bliver erstattet af Dynamics 365 Business Edition i løbet af 2017. Supporten på Dynamics C5 2014/2015 og 2016 løber dog frem til hhv. januar 2018, 2019 og 2020 jf. planen for NAV og C5 support som du kan se ved at klikke her!

En tanke om “The Day After Tomorrow (Q&A om Dynamics C5 2014 og nyere)

 1. Pingback: En støvet C5 med en kuriositet eller to | Systemconnects Teknikblog

Skriv et svar