En Klassisk Dynamics C5 med “ondt” i SQL-koden

Hvis du nogensinde har skullet skifte en Klassisk Dynamics C5 Native database til SQL, så har du måske “luret” at du kan skyde genvej ved blot at kopiere kernefilerne fra SQL ind i C5-mappen (og slette Native exe-filerne samme sted), indlæse den nye SQL licens, samt lige rekompilere al koden (her kan det være nødvendigt lige at rekompilere compileringskørslerne først og dernæst lave en multi-oversæt).

Desværre har vi enkelte gange oplevet at C5 efterfølgende kan påstå at nogle elementer (pudsigt nok typisk Kontoudtog og Rentenota) ikke er oversat til SQL – og det uanset hvor mange gange man efterfølgende oversætter dem med Klassisk C5 for SQL.

Vi har set fejlen tilbage i 2009 og igen i år 2015 – og da vi har mange Klassisk Dynamics C5 installationer på samvittigheden, må fejlen siges at være temmelig sjælden.

Vores bedste bud er at det er c5util.usr-filen, der er beskadiget eller korrupt. I hvert fald er workarounden at multieksporterer al USR-kode fra C5. Slette (eller omdøbe) c5util.usr-filen og så importere alle USR-koden igen. Og så skulle det gerne spille – det gjorde det i hvert fald for os i 2009 og igen i 2015 :-).

 

Tak til Tommy Stilling hos EDB Guiden, der i år har mindet os om fejlen (da han fik den hos en fælles kunde).

Skriv et svar