En fil i kagen?

Hvis C5 er hele “lagkagen” – hvad er det så for nogle filer der er puttet i den?

Følgende er en gennemgang af filerne i Klassis Dynamics C5 (version 2012 og ældre):

 

Filnavn/mappe Beskrivelse
Bank I mappen ligger kun en anden mappe – JBPC. Her ligger definitionsfiler til Jydske Banks PC-program så den kan “lære” at indlæse filer fra C5
Bus_Type Her ligger C5 standardopsætning til forskellige brancher (hvis C5s wizard bruges til opstart af nyt regnskab)
C5.bmp C5-grafik der vises under opstart af C5
c5.ico C5s windows-afviklers ikon – kan bruges på fx genveje
c5.ini Parameter-fil – heri kan angives de samme parametre som kan angives på C5-programmet. Det er en fordel at placere parametrene i denne som alternativ til at skulle rette på mange Pceres genveje.
C5BackupTool.exe Det medfølgende backup-program der kan benyttes til at tage backup af C5 (både Native og SQL)
c5c.ico C5s console-afviklers ikon – kan bruges på fx genveje
c5???alc.de/.dk/.is/.uk Intern C5-fil med binær tolkning vedr. 3 parts modulers labels (oversættelse til andre sprog). Genereres automatisk af C5 ud fra den tilsvarende c5???ald.de/.dk/.is/.uk-fil hvis den slettes
c5???ald.de/.dk/.is/.uk Fil med tekstudgaven af 3 parts modulers labels (oversættelse til andre sprog)
c5???ali.de/.dk/.is/.uk Intern C5-fil med indekser til 3 parts modulers labels (oversættelse til andre sprog). Genereres automatisk af C5 ud fra den tilsvarende c5???ald.de/.dk/.is/.uk-fil hvis den slettes
c5codes.c5s/.sys Filen fastlægger den licens C5 installationen kører med
c5data.DAT C5s hovedatabase (findes ikke på SQL). Findes i enhver C5 installation og indeholder – ud over alm. data for hovedregnskabet – også data der deles mellem alle regnskaber
c5data.DMO C5s demo-database (findes ikke på SQL). Hører til enhver C5 installation men kan være slettet
c5data.??? Evt. andre regnskaber end hovedregnskabet.
c5direct.c5s/.sys C5s meta-data. Beskriver databasens struktur og er låst til licensen i c5codes.c5s
c5menu.dat C5s standard hovedmenu
c5menu.dba C5s standard databaseadministrationsmenu hvis man kører med MS SQL-databaser
c5menu.dev C5s standard udviklingsmenu
c5menu.mss C5s standard MS SQL-databaseadministrationsmenu hvis man kører med MS SQL-databaser
c5menu_dat_@SYS*.bmp/.ico De ikoner der bliver vist i C5s standard hovedmenu såfremt navigationsmenuen anvendes
c5menu_???_@*.bmp/.ico Evt. ikoner der bliver vist i evt. 3. parts hovedmenuer såfremt navigationsmenuen anvendes
c5mini.kom Definitionsfil til opstart af C5 løn hvis det modul anvendes
c5miniSt.kom Definitionsfil til opstart af C5 løn hvis det modul anvendes
c5modalt.de/.dk/.is/.uk Intern C5-fil med binær tolkning af standard applikationens labels (oversættelse til andre sprog). Genereres automatisk af C5 ud fra de tilsvarende c5sysald.de/.dk/.is/.uk-fil hvis den slettes
C5Pay.kom Definitionsfil til opstart af C5 løn hvis det modul anvendes
C5PaySt.kom Definitionsfil til opstart af C5 løn hvis det modul anvendes
c5sort.c5s/.sys/.dk/.is/.uk Fastlægger sorteringsrækkefølgen af data i C5 databasen
c5sysalc.de/.dk/.is/.uk Intern C5-fil med binær tolkning af standard applikationens labels (oversættelse til andre sprog). Genereres automatisk af C5 ud fra den tilsvarende c5???ald.de/.dk/.is/.uk-fil hvis den slettes
c5sysald.de/.dk/.is/.uk Fil med tekstudgaven af standard applikationens labels (oversættelse til andre sprog)
c5sysali.de/.dk/.is/.uk Intern C5-fil med indekser til standard applikationens labels (oversættelse til andre sprog). Genereres automatisk af C5 ud fra den tilsvarende c5???ald.de/.dk/.is/.uk-fil hvis den slettes
c5txtdat.dk/.is/.uk Fil med tekstudgaven af kernens labels (oversættelse til andre sprog)
c5txtidx.dk/.is/.uk Intern C5-fil med indekser til kernens labels (oversættelse til andre sprog). Genereres automatisk af C5 ud fra den tilsvarende c5???ald.de/.dk/.is/.uk-fil hvis den slettes. Findes ikke i C5 version 2012 og nyere
c5user.c5s/.sys Intern C5-fil som C5 bruger til at holde styr på hvilke og hvor mange brugere der er aktive. Genereres automatisk af C5 hvis den slettes
c5util.c5p/.syp Rettelser til C5s standard applikation (findes kun hvis der er installerede servicepacks eller hotfixes). Indeholder source- og kompileret mellemkode til applikationen
c5util.c5s/.sys C5s standard applikation (den versionen er født med). Indeholder source- og kompileret mellemkode til applikationen
c5util.usr Brugerens eller C5-leverandørens rettelser og tilføjelser til C5s standard applikation. Indeholder også dele af evt. brugeropsætninger mv.
c5util.var En ellere flere C5-leverandøres godkendte moduler kan af C5-leverandøren placeres i dette applikationslag (der ligger sig mellem C5S og USR-lager)
c5util.vap Rettelser til en ellere flere C5-leverandøres godkendte moduler kan af C5-leverandøren placeres i dette applikationslag
c5util.bus/.bup/.cus/.cup/.usp Bus/bup og cus/cup lagere er tilsvarende var/vap-filerne, men benyttes ikke længere. Usp er rettelser til usr-laget, men har aldrig været brugt ret meget
C5W32.exe Kernefilen for Windows-afvikleren
C5W32C.exe Kernefilen for Consol-afvikleren
CACLSW32.dll Intern DLL-fil der bruges af kernefilerne
Country Mappe med landespecifikke filer – hjælpefiler, importfiler til standardopsætning af balanceudskrifter, rettigheder, eHandelsmodulet, OIOUBL-funktionalitet og sidepanel
da Mappe med DLL-fil der bruges af det medfølgende backupprogram på mappens sprog
de Mappe med DLL-fil der bruges af det medfølgende backupprogram på mappens sprog
DMOgraphic Mappe med eksempel-billeder brugt af det medfølgende demo-regnskab
???_XMLFILEIMPORT Mappe der benyttes af OIOUBL-funktionaliteten. Findes typisk ikke hvis OIOUBL ikke anvendes. Der er en mappe pr. regnskab
DocMgmt Mappe der benyttes af dokumenthåndteringen. Her ligger skabelonfiler til Word og Excel, samt færdige dokumenter. OIOUBL filer gemmes også typisk her hvis OIOUBL anvendes
Documentation Mappe med dokumenter der beskriver C5s funktionalitet
Dyn-C5_rgb.bmp Billede der vises i sidepanelet
en Mappe med DLL-fil der bruges af det medfølgende backupprogram på mappens sprog
exp???????.c5s Eksporterede C5s meta-data. Beskriver databasens struktur og benyttes af systemet ved opdatering af meta-data mellem C5 versionerne. De to første tal er C5-versionen (40=4.0,42=2008,43=2010,44=2012), de næste to er servicepack-nummeret og de sidste 3 er hotfixnummeret
Export Mappe med landespecifikke eksporter af hhv. DAT og Demo-regnskabet så disse kan genskabes ved behov
F*.win Definitionsfiler der beskriver den skriftstørrelse mv. C5 anvender i forskellige skærmopløsninger i gamle versioner. I dag bruges opsætning fra Windows med mindre C5 tvinges til andet med opstartsparameter
Header.ps Postscript-header der kan medsendes ved udskrift til postscript-printere
html.xsl Fil vedr. konvertering af OIOXML-filer
Installation.ini Fil der beskriver installationen af C5 og læses af C5 installationsprogrammet ved opgradering mv.
is Mappe med DLL-fil der bruges af det medfølgende backupprogram på mappens sprog
Lonopd.zip Zip-pakke med definitionsfil til opstart og opgradering af C5 løn hvis det modul anvendes
M_dat.bmp Billede der vises i hovedmenuen
ODBC ODBC-programfiler vedr. Native-databasen hvis licenskoder til ODBC-adgang haves
ParmHelp.chm Hjælpefil med C5s opstartsparametre
PARSER.TBL Intern C5 fil vedr. XAL-sproget
processkey-@SYS*.bmp Ikoner til brug på C5s værktøjslinje vedr. procestaster
PROLOG.PS Postscript-prolog der kan medsendes ved udskrift til postscript-printere
PTOH.AWK AWK-script der behandler postscriptfiler inden udskrift på postscript-printere
Search.bmp Billede med søge-grafik til sidepanelet
Sqlsrvr_C5.xal XAL-script til opstart af C5 med MS Sql-database
Standard.txt Udskrift. Dette er standardnavnet når en rapport med Standard-printeren skrives til fil
Standard.spl Udskrift. Dette er standardnavnet når en rapport med Standard-printeren skrives til spool for senere udskrift
sv Mappe med DLL-fil der bruges af det medfølgende backupprogram på mappens sprog
TRAILER.PS Postscript-trailer der kan medsendes ved udskrift til postscript-printere
Translate Mappe med filer, der er nødvendig ved opgradering fra C5 version 4.0sp1 til 2008 eller nyere
TTDOS.DAT Intern C5 datafil
TTWIN.DAT Intern C5 datafil
usr0000.tbl Systemets grundlæggende fil vedr. brugeropsætning (defaultværdier) vedr. valg af hovedmenu, lokalmenu osv.
usr0001.tbl Supervisors brugeropsætning vedr. valg af hovedmenu, lokalmenu osv.
usr????.tbl Øvrige brugeres opsætning vedr. valg af hovedmenu, lokalmenu osv. Filnavnet er hex-værdien af brugeres bruger ID
Warning.BMP Billede med grafik til advarselsbokse i C5
Windows.txt Udskrift. Dette er standardnavnet når en rapport med Standard-Windows-printeren skrives til fil
Windows.spl Udskrift. Dette er standardnavnet når en rapport med Standard-Windows-printeren skrives til spool for senere udskrift
Wizard.bmp Billede med grafik til C5 wizards
wizarddk/is/uk.c5s/.sys Tekstfiler med indhold til de forskellige wizards C5 kan vise
Wn8x10.tbl Intern C5 datafil med fontbeskrivelse
XSDCACHE Mappe der benyttes af OIOUBL-funktionaliteten. Findes typisk ikke hvis OIOUBL ikke anvendes
zipcode_dk/is/uk.csv Importfil med postnumre

Bemærk at nogle filer i ældre C5-versioner hedder .sys i stedet for .c5s. Det skyldes at Microsoft på et tidspunkt skiftede fil-extension for at undgå sammenblanding med .sys-driverfiler.

Skriv et svar